salesscanner

SalesScanner to narzędzie diagnostyczne przydatne w zarządzaniu zespołami sprzedaży.

 

Bardzo ważne w sprzedaży są: silny produkt, renoma marki i sprawny marketing. Najczęściej  to jednak zespół sprzedaży jest kluczem do sukcesu biznesowego firmy. Właśnie wtedy przydaje się dobra diagnoza sprawności zespołu jaką daje badanie SalesScanner.

Badanie sprawności zespołów sprzedaży SalesScanner zajmuje się najważniejszymi kwestiami wpływającymi na dobre działanie zespołu. Mierzy kompetencje i postawy zespołu, metody zarządzania stosowane przez menedżera, ale również interakcje na linii zespół – menedżer czy handlowcy – klienci.

 

Dostępne na rynku badania skupiają się na indywidualnych predyspozycjach i kompetencjach handlowców oraz menedżerów sprzedaży. Nie dotykają praktycznej strony działania zespołu jako całości oraz sposobów zarządzania stosowanych przez menedżera. Badanie SalesScanner daje obraz całości zespołu z perspektywy działania handlowców i z perspektywy działań menedżerów sprzedaży.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dla kogo przeznaczone jest badanie?

Badanie przeznaczone jest wyłącznie dla zespołów sprzedaży wszystkich specjalności. Nie powinny go wykonywać zespoły wsparcia sprzedaży, ponieważ specjalistyczna nomenklatura stosowana w badaniu może być niezrozumiała dla osób nie zajmujących się sprzedażą.

Jak przeprowadzane jest badanie SalesScanner?

Uczestnicy badania, zarówno handlowcy jak i menedżerowie sprzedaży, wypełniają kwestionariusze on-line. Dla każdego zespołu przygotowywany jest oddzielny raport, który jest omawiany przez konsultanta z menedżerem zespołu.

Główne składniki raportów

Raport obejmuje opis 28 sprawności zespołu z trzech obszarów:

 

  • Przygotowanie i organizacja sprzedaży

  • Działania sprzedażowe zespołu

  • Monitorowanie i wspieranie zespołu

Jak wykorzystać badanie SalesScanner?

Dzięki badaniu można przyjrzeć się dokładnie całemu procesowi funkcjonowania sposobom zarządzania zespołem sprzedaży. Zwrócić uwagę na mocne strony zespołu i jego słabości. Zastanowić się w jaki sposób zapewnić zespołowi sterowność, dzięki której można zwiększyć jego efektywność, zaangażowanie czy motywację. Dopasować strategię zmian do aktualnej sytuacji rynkowej i sytuacji wewnątrz zespołu. Następnie dzięki przeprowadzonemu badaniu w pełni świadomie wprowadzać zmiany w życie.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.