Nasz zespół

Jacek Czarnowski

Trener Biznesu, Konsultant, Facylitator

Aneta Wieliczko

Specjalistka ds. szkoleń

Izabela Wanatowicz

Trener biznesu, Coach, Konsultant HR, Facylitator

Paweł Sobociński

Trener biznesu, Coach

Paula Leśniewska

Trener sprzedaży, Praktyk, Coach