Nasz zespół

Jacek Czarnowski

Trener Biznesu, Konsultant, Facylitator

Aneta Wieliczko

Specjalistka ds. szkoleń

Izabela Wanatowicz

Trener biznesu, Coach, Konsultant HR, Facylitator

Paweł Sobociński

Trener biznesu, Coach