SalesScanner - badanie sprawności zespołów sprzedaży

Czym jest badanie sprawności zespołów sprzedaży SalesScanner?


Efektywnie działający zespół sprzedażowy to wypadkowa bardzo wielu czynników. Tych, na które zespół ma wpływ, ale również takich, na które ani menedżer ani handlowcy nie mają wpływu. Silny produkt, renoma marki i sprawny marketing są wystarczające, żeby sprzedawać dużo i na wysokich marżach. Zdecydowanie częściej jednak to zespół sprzedaży jest kluczem do sukcesu biznesowego firmy. Właśnie wtedy przydaje się dobra diagnoza sprawności zespołu, jaką daje badanie SalesScanner.


Badanie sprawności zespołów sprzedaży SalesScanner zajmuje się najważniejszymi kwestiami wpływającymi na dobre działanie zespołu. Mierzy kompetencje i postawy handlowców, metody zarządzania stosowane przez menedżera, ale również interakcje na linii zespół – menedżer czy handlowcy – klienci. To obraz sprawności zespołu w oczach jego najważniejszych członków, czyli handlowców/doradców.

Jak wykorzystać SalesScanner?


Dzięki badaniu można przyjrzeć się dokładnie całemu procesowi zarządzania i funkcjonowania zespołu sprzedaży. Zwrócić uwagę na mocne strony zespołu i jego słabości. Zastanowić się, w jaki sposób zapewnić zespołowi sterowność, dzięki której można zwiększyć jego efektywność, zaangażowanie, motywację oraz komfort pracy. Dopasować strategię ewentualnych zmian do aktualnej sytuacji rynkowej i sytuacji wewnątrz zespołu. Następnie, dzięki przeprowadzonemu badaniu, w pełni świadomie wprowadzać zmiany w życie.

 

 

Jak przeprowadzane jest badanie SalesScanner?

 

Zarówno członkowie zespołu sprzedażowego, jak i menedżerowie zespołów sprzedaży wypełniają specjalne kwestionariusze on-line.  Kwestionariusze dla handlowców/doradców i dla menedżerów znacząco się różnią. Dla każdego zespołu sprzedaży powstaje oddzielny raport. Raport z badania jest każdorazowo omawiany z konsultantem.

Co zawiera raport z badania?

 

1. Ocenę dwudziestu ośmiu sprawności zespołu sprzedaży, dotyczących między innymi:

 • sposobów planowania sprzedaży i definiowania procesów sprzedaży,
 • działań prospectingowych,
 • postaw zespołu i używanych narzędzi sprzedażowych,
 • autonomii i samodzielności członków zespołu,
 • zasad odpowiedzialnej sprzedaży,
 • sposobów raportowania i premiowania,
 • sposobów wspierania i doskonalenia zespołu,
 • przygotowania i prowadzenia sprzedaży w sposób zdalny

2. Wykresy i tabele szczegółowe, dotyczące między innymi elementów deklarowanych przez zespół:

 • rozkład czasu pracy
 • plan aktywności sprzedażowych
 • prospecting mix zespołu
 • bariery sprzedażowe
 • kompetencje warte doskonalenia

3. Wynikającą ze sprawności ocenę trzynastu najważniejszych sił zespołu sprzedaży.

 

 

KOSZT BADANIA: 80 zł netto za uczestnika i 160zł netto za raport dla jednego zespołu.