warsztaty strategiczno-procesowe

Warsztaty strategiczno-procesowe to ważny element budowania strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa. W zasadzie w każdej firmie tego typu warsztaty powinny się odbywać cyklicznie, co najmniej raz do roku, żeby prawidłowo śledzić zmiany na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Często wykorzystuje się je do uporządkowania i ujednolicenia procesów planowania sprzedaży. Wiadomo, że samo planowanie to tylko początek działań rozwojowych. Bez przełożenia planów na procesy sprzedaży i ustalenia krytycznych elementów tych procesów trudno osiągnąć sukces.

Warsztaty są również bardzo ważnym elementem wdrożeniowym dla kompetencji sprzedażowych, ponieważ pozwalają efektywnie wykorzystać narzędzia sprzedażowe na wszystkich etapach procesów sprzedaży. Ten program jest również użyteczny w budowaniu strategii działań poszczególnych handlowców.

Jakie kwestie poruszamy na szkoleniu? 

GŁÓWNE ELEMENTY PROGRAMU

DZIEŃ 1

PRZYGOTOWANIE STRATEGII I PRIORYTETÓW ROZWOJU SPRZEDAŻY
 • Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa – lista kontrolna otoczenia zewnętrznego.

 • Ustalenia wiodących marek i/lub segmentów do przeprowadzenia analizy.

 • Analiza głównych konkurentów.

 • Analiza SWOT dla wiodących marek/segmentów rynkowych.

 • Zidentyfikowanie głównych priorytetów rozwojowych.

DZIEŃ 2

ANIALIZA PROCESÓW SPRZEDAŻY I PRZYGOTOWANIE KLUCZOWYCH AKTYWNOŚCI
 • Analiza typowych procesów sprzedaży i określanie punktów krytycznych w procesach.

 • Tworzenie map procesów sprzedaży odpowiadających priorytetom rozwojowym.

 • Badanie skuteczności procesów a efektywne stosowanie narzędzi sprzedażowych.

 • Wypracowanie sposobów na zwiększenie efektywności na krytycznych etapach procesów.

 • Przygotowanie Kluczowych Aktywności Sprzedażowych w procesach rozwoju sprzedaży dla wiodących marek/segmentów.

 • Przygotowanie sposobów raportowania aktywności sprzedażowych.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.