Budowanie i rozwój współpracy z klientem pośrednictwa finansowego


wg modelu Sandler Selling System 

dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Trzydniowe szkolenie dla pośredników finansowych pracujących w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i leasingowym. Szkolenie odbywa się w formule on-line. Buduje podstawowe umiejętności handlowe w oparciu bazowy model Sandler Selling System. Model sandlerowski, oparty na poszukiwaniu bólu i budowaniu partnerskich relacji, doskonale sprawdza się na rynku finansowym i stał się swego rodzaju standardem dla dobrych handlowców w tym sektorze.
 
Szkolenie jest refundowane w 80% ze środków unijnych.

Jakie kwestie poruszamy na szkoleniu?

Dla kogo jest ten program szkoleniowy?

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

Budowanie asertywnych relacji z klientami pośrednictwa finansowego.
 • Analiza standardowych zachowań klientów w procesie sprzedaży produktów finansowych.

 • Filary systemu Sandlera. Strategia WIN-WIN w sprzedaży.

 • Triada relacyjna – baza do budowania partnerskich relacji sprzedażowych.

 • Aktywne słuchanie i wyjaśnianie nieporozumień z różnymi typami klientów.

 • Strategia Negatywnego Odwracania – jak być postrzeganym jako doradca, a nie sprzedawca.

DZIEŃ 2

Planowanie procesu sprzedaży. Pozyskiwanie informacji.

 • Planowanie rozmowy sprzedażowej o finansach – kontraktowanie działań sprzedażowych.

 • Taktyka odwracania – metody pozyskiwania informacji o sytuacji klienta.

 • 30-sekundowa reklama – budowanie sieci kontaktów.

 • Wprowadzenie pojęcia bólu w sprzedaży produktów finansowych.

 • Budowanie umiejętności rozmowy o bólach klienta w aspekcie jego sytuacji finansowej.

DZIEŃ 3

Prezentowanie rozwiązania i praca z obiekcjami klientów.

 • Techniki relacyjne WPROST – wprowadzanie do rozmów sprzedażowych trudnych tematów oraz informowanie o ryzykach związanych z zakupem produktów finansowych.

 • Rozmowa o budżecie zakupowym klienta.

 • Sposób prezentowania rozwiązania – adekwatna reakcja własną ofertą na odkryte problemy klienta.

 • Zamykanie sprzedaży – technika termometru

 • Budowanie kompetencji związanych z odpowiedzią na obiekcje.

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w szkoleniu, skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów i przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

KONSULTANT PROWADZĄCY

Paula Leśniewska

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla firm, korporacji, instytucji finansowych oraz osób prywatnych.

Specjalizuje się w tematyce związanej ze sprzedażą, promocją i rekrutacją. Doświadczenie sprzedażowe zyskała prowadząc dwie firmy: agencję reklamową oraz firmę szkoleniową.

Przez 8 lat związana z branżą finansową, gdzie diagnozuje potrzeby szkoleniowe, wdraża i prowadzi szkolenia dotyczące produktów ubezpieczeniowo-finansowych dla specjalistów, menedżerów i dyrektorów.

Współpracuje przy tworzeniu standardów sprzedaży dla korporacji finansowych.

Prowadzi warsztaty motywacyjne oraz sesje coachingowe dla sprzedawców. Posiada doświadczenie w sprzedaży, jak również w prowadzeniu zespołu sprzedażowego na stanowisku dyrektora oddziału sprzedaży.

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w WSB w Toruniu w zakresie Coachingu oraz Akademię Menedżera w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Jest trenerem uprawnionym do prowadzenia szkoleń wg know-how Sandler Training®.

Wysokość refundacji

ORGANIZACJA I TERMINARZ

Trzy sesje szkoleniowe prowadzone w formule on-line w godzinach 9:00 – 17:00.
Maksymalnie piętnastoosobowe grupy szkoleniowe.
Terminy: 18, 25 kwietnia i 9 maja 2023
Uczestnicy otrzymają podręcznik na licencji Sandler Training.
Uczestnicy otrzymają po każdej sesji specjalne zadanie wdrożeniowe, które będzie monitorowane przez trenera prowadzącego szkolenie. Zadania wdrożeniowe wykonywane pomiędzy sesjami pomagają wdrożyć nowe umiejętności do codziennej praktyki sprzedażowej czestników.
Certyfikat ukończenia programu wg modelu Sandler Selling System (wymagana jest co najmniej 80% frekwencja na zajęciach).

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w szkoleniu, skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów i przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.