FACYLITACJA

Czym jest facylitacja?

Facylitacja to działanie mające na celu wsparcie grupy w dojściu do najlepszych rezultatów, przy wykorzystaniu wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu lub warsztacie.

To wsparcie zespołu w przejściu od punktu A do punktu B, od problemu do rozwiązania, od konfliktu do zrozumienia, od braku jasności do przejrzystego planu, od chaosu do porządku, od braku zgody do konsensusu. Facylitacja pozwala w najlepszy sposób wykorzystać mądrość kolektywu.

Facylitacja jest szeroko wykorzystywana w USA i Europie Zachodniej zarówno w biznesie, jak i w agendach rządowych lub samorządowych, czy organizacjach społecznych. Facylitacja to jednorazowe spotkania/warsztaty, bądź dłuższe procesy wspomagające wdrożenie zmiany lub związane z optymalizacją procesów.

Rola facylitatora

Facylitator to osoba ułatwiająca pracę grupy, wspomagająca proces uzyskiwania wartościowych rozwiązań. Przygotowuje narzędzia, które zaangażują emocje i intelekt uczestników.

Bazą dla prowadzenia prawidłowej facylitacji jest prawo do zabierania głosu, szanowanie różnorodności, poszukiwanie porozumienia i wypracowywanie własnych odpowiedzi i rozwiązań. Proces facylitacji powinien dać grupie maksymalną możliwą efektywność, z punktu widzenia założonych celów i poświęconego czasu.

Facylitator dba o proces i przebieg pracy. Proponuje sposoby pracy i określa etapy, dzięki którym najłatwiej dojść do zaplanowanego rezultatu spotkania, angażuje uczestników i pomaga korzystać z różnorodnych perspektyw. Facylitator jest neutralny i niezależny, nie podejmuje decyzji za grupę i nie udziela eksperckich porad. Wypracowane treści i rozwiązania oraz decyzje zależą wyłącznie od uczestników spotkania.

Kiedy warto zaprosić facylitatora?
Facylitacja - szkolenia. Jak działamy?

My, czyli Izabela Wanatowicz i Jacek Czarnowski, jesteśmy konsultantami i trenerami biznesowymi z wieloletnim doświadczeniem. Od wielu lat stosujemy metody facylitacyjne – kiedyś nieświadomie, a od kilku lat intensywnie pogłębiamy swoją wiedzę i praktykę w tym zakresie. Ukończyliśmy Szkołę Facylitacji Pathways. Wykorzystujemy metody facylitacyjne podczas warsztatów dla firm i organizacji oraz prowadzimy szkolenia dla chcących podnosić swoje umiejętności w zakresie facylitacji.

Jeśli chcesz zamówić facylitację do swojej organizacji lub wziąć udział w szkoleniu, skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.