Asertywność i unikanie manipulacji w sprzedaży

Szkolenie oparte na modelu Sandler Selling System.

Brak asertywności to jedna z największych bolączek handlowców. Postawy uległe wobec klientów biorą się z przyzwyczajeń, że klientom wolno więcej niż handlowcom, ale również z braków kompetencyjnych dotyczących prowadzenia procesów sprzedaży i budowania relacji. Często postawy asertywne mylone są z agresją.

Ważnym elementem programu jest zastosowanie Analizy Transakcyjnej. To koncepcja psychologiczna stworzona przez Erica Berne’a i wykorzystana przez Davida Sandlera podczas tworzenia programów szkoleniowych dla handlowców i menedżerów. Zajmuje się ona kształtowaniem osobowości człowieka, jak i jego relacji z ludźmi. Ma szerokie zastosowanie w biznesie, ponieważ jedną z przyczyn niepowodzeń przedsiębiorstw są niewłaściwe relacje interpersonalne. Stosowanie Analizy Transakcyjnej w sprzedaży w znaczącym stopniu podnosi umiejętności relacyjne handlowców.

Jakie kwestie poruszamy na szkoleniu? 

GŁÓWNE ELEMENTY PROGRAMU

DZIEŃ 1

NARZĘDZIA RELACYJNE. ASERTYWNOŚĆ W SPRZEDAŻY.
 • Triada relacyjna – baza do budowania asertywnych relacji.

 • Narzędzia aktywnego słuchania.

 • Wprowadzanie do rozmowy trudnych tematów.

 • Asertywność – jak ją rozumiemy, a czym jest w istocie.

 • Reakcje na nieasertywne wypowiedzi.

 • Zamiana wyrażeń agresywnych na asertywne.

DZIEŃ 2

ANALIZA TRANSAKCYJNA W SPRZEDAŻY. UNIKANIE MANIPULACJI.
 • Interpretacja tabeli relacji międzyludzkich.

 • Stany Ego w analizie transakcyjnej, w kontekście sprzedaży.

 • Gry w analizie transakcyjnej. Reakcja na stosowanie gier przez klientów.

 • Zmiana własnych komunikatów jako droga do poprawy czytelności dialogu z klientem.

 • Trójkąt Karpmana. Reakcja na manipulacje w sprzedaży.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.