NEGOCJACJE


wg modelu Sandler Selling System

Szkolenie przeznaczone dla doświadczonych handlowców różnych specjalności. Szczególnie dla handlowców z sektora B2B, sprzedających produkty/usługi dużej wartości w średnich i długich procesach.

Szkolenie doskonale sprawdza się w firmach sprzedających produkty/usługi w długim horyzoncie czasowym, gdzie jest potrzeba odnawiania kończących się okresowo umów z  klientami. W programie postawiono na połączenie wiedzy zdobytej na szkoleniach sprzedażowych z umiejętnościami ściśle negocjacyjnymi.

Jakie kwestie poruszamy na szkoleniu? 

GŁÓWNE ELEMENTY PROGRAMU

DZIEŃ 1

ETAPY I PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI. POLITYKA USTĘPSTW.
 • Błędy w sprzedaży prowadzące do problemów w negocjacjach.

 • Co charakteryzuje wytrawnych graczy. Styl komunikacji a styl negocjacji.

 • Przygotowanie do negocjacji.

 • Analiza przedmiotu negocjacji - BATNA.

 • Etapy negocjacji.

 • Zasady mądrze prowadzonej polityki ustępstw.

 • Trzystopniowy plan elastycznej obrony.

DZIEŃ 2

OBRONA PRZED TAKTYKAMI PARTNERÓW. TAKTYKI I STRATEGIE W PRAKTYCE. 
 • „Parszywa dwunastka” – taktyki stosowane przez przeciwników

 • Style i strategie negocjacyjne.

 • Wykorzystanie strategii negocjacyjnych w różnych sytuacjach.

 • Gra negocjacyjna – przygotowanie i prowadzenie wielosesyjnych działań negocjacyjnych.

 • Podsumowanie strategii oraz taktyk wykorzystywanych przez uczestników gry negocjacyjnej.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.