• AKADEMIA SPRZEDAŻY SANDLERA POZIOM 1.0

  Cykl szkoleniowy oparty na niezwykle skutecznej metodzie Sandler Selling System, przeznaczony dla wszystkich specjalności sprzedażowych. W trakcie kursu uczestnicy uczą się asertywnych postaw w relacjach z klientami i budowania komfortu własnej pracy. Przez cały cykl pracujemy nad skutecznością handlową, czyli szybkim rozpoznawaniem klientów, z którymi jest szansa na współpracę i tych, z którymi szans nie ma – to powoduje prawidłowe rozłożenie wysiłków handlowców. Na szkoleniu bazujemy na strategii WIN-WIN, czyli sprzedaży opartej na sukcesie klienta. Kompetencje nabyte na Akademii Sprzedaży Sandlera poziom 1.0 można wzmacniać o kolejne umiejętności na kursie Sandler Sales Excellence poziom 2.0.

  Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko: *
  Adres e-mail: *
  Numer telefonu: *
  W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
  Powód kontaktu *
  Wpisz swoją wiadomość:

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

  Informacje promocyjne
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • SPRZEDAŻ OPARTA NA SUKCESIE KLIENTA - W SEKTORZE B2B

  Dlaczego sprzedaż produktów i usług dla biznesu jest taka trudna? Są handlowcy w sektorze B2B, którzy opierają sprzedaż nie tylko na wartościach, ale wprost na mierzalnym sukcesie klientów. Na czym to polega? Jak przekonać do siebie klientów, gdy dysponujesz dobrym, ale nie tanim produktem/usługą dla biznesu? Sprzedajesz lub zarządzasz zespołem sprzedaży w sektorze B2B? Posłuchaj ekspertów.
  Zapraszamy na webinar prowadzony przez Jacka Czarnowskiego i Paulę Leśniewską, konsultantów Sandler Training.

  Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko: *
  Adres e-mail: *
  Numer telefonu: *
  W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
  Powód kontaktu *
  Wpisz swoją wiadomość:

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

  Informacje promocyjne
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • ZAPLANUJ ROZWÓJ SPRZEDAŻY W FIRMIE

  Obowiązkiem każdego szefa sprzedaży w firmie jest dowieźć wynik, czyli zrealizować plan. W każdym roku, zgodnie z oczekiwaniami właścicieli lub zarządów firm, plan jest coraz większy. Jak temu sprostać? Jak zaplanować krok po kroku rozwój, a następnie plan rozwojowy zamienić na proces sprzedaży, przygotować odpowiednie aktywności dla zespołu i zrealizować założenia. Odpowiedzi znajdziesz na warsztatach strategiczno-procesowych.

  Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko: *
  Adres e-mail: *
  Numer telefonu: *
  W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
  Powód kontaktu *
  Wpisz swoją wiadomość:

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

  Informacje promocyjne
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

POZNAJ NASZE SZKOLENIA I ROZWIĄZANIA

Szkolenia i doradztwo sprzedażowe dla firm

Żeby przygotować dobry i efektywny program konieczne jest dobre poznanie organizacji sprzedażowej klienta. Nie da się przygotować sensownej propozycji po krótkim mailu czy rozmowie telefonicznej. Każdy dobry program rozwojowy  powinien zawierać fazy: diagnostyczną, doradczo-szkoleniową oraz wdrożeniową. Bądź przygotowany na proces.

Szkolenia sprzedażowe otwarte

Prowadzimy cykliczne szkolenia sprzedażowe otwarte, a więc takie, gdzie uczą się wspólnie uczestnicy z różnych firm. Organizujemy szkolenia dla handlowców i menedżerów sprzedaży. Wielkim walorem tych szkoleń, oprócz samego programu, jest możliwość wymiany doświadczeń. 

Szkolenia dla liderów

Prowadzimy szkolenia o tematyce związanej z umiejętnościami liderskimi, komunikacją i relacjami w biznesie. Zajmujemy się także problematyką zmian organizacyjnych, budowania strategii i wprowadzenia partycypacyjnych metod zarządzania. Wykorzystujemy klasyczne metody konsultacyjne i trenerskie, a także facylitację oraz action learning.

SalesScanner

SalesScanner to badanie sprawności zespołów sprzedaży, które mierzy kompetencje i postawy zespołu, metody zarządzania stosowane przez menedżera, ale również interakcje na linii zespół–menedżer czy handlowcy–klienci. Dzięki badaniu SalesScanner można prawidłowo opracować sposoby doskonalenia zespołów sprzedaży.

POZNAJ NAS

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

SPRZEDAŻ OPARTA NA SUKCESIE KLIENTA - W SEKTORZE B2B

WEBINAR

24.10.2023 - Online

MORFOLOGIA PRZYWÓDZTWA

KONFERENCJA

15.11.2023 - Gdańsk

AKADEMIA SPRZEDAŻY SANDLERA

SZKOLENIE

Start 11.03.2024 - Gdańsk

POSŁUCHAJ PODCASTU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.