• AKADEMIA SPRZEDAŻY SANDLERA POZIOM 1.0

  Cykl szkoleniowy oparty na niezwykle skutecznej metodzie Sandler Selling System, przeznaczony dla wszystkich specjalności sprzedażowych. W trakcie kursu uczestnicy uczą się asertywnych postaw w relacjach z klientami i budowania komfortu własnej pracy. Przez cały cykl pracujemy nad skutecznością handlową, czyli szybkim rozpoznawaniem klientów, z którymi jest szansa na współpracę i tych, z którymi szans nie ma – to powoduje prawidłowe rozłożenie wysiłków handlowców. Na szkoleniu bazujemy na strategii WIN-WIN, czyli sprzedaży opartej na sukcesie klienta. Kompetencje nabyte na Akademii Sprzedaży Sandlera poziom 1.0 można wzmacniać o kolejne umiejętności na kursie Sandler Sales Excellence poziom 2.0.

  Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko: *
  Adres e-mail: *
  Numer telefonu: *
  W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
  Powód kontaktu *
  Wpisz swoją wiadomość:

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

  Informacje promocyjne
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • PROSPECTING B2B

  Prospecting, czyli kompetencje związane z pozyskiwaniem nowych klientów, jest przez wielu ekspertów uznawany za najtrudniejszy element w zestawie umiejętności sprzedażowych. Wielu handlowców unika działań prospectingowych uznając je za „akwizytorskie”.
  W trakcie tego szkolenia prowadzimy uczestników od diagnozy własnych działań prospectingowych, przez budowę strategii i sformułowanie odpowiednich narzędzi, do stworzenia własnego planu prospectingowego.
  Efektywny prospecting wymaga gruntownego, wszechstronnego przygotowania i takie przygotowanie dostają handlowcy podczas programu.

  Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko: *
  Adres e-mail: *
  Numer telefonu: *
  W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
  Powód kontaktu *
  Wpisz swoją wiadomość:

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

  Informacje promocyjne
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • ZAPLANUJ ROZWÓJ SPRZEDAŻY W FIRMIE

  Obowiązkiem każdego szefa sprzedaży w firmie jest dowieźć wynik, czyli zrealizować plan. W każdym roku, zgodnie z oczekiwaniami właścicieli lub zarządów firm, plan jest coraz większy. Jak temu sprostać? Jak zaplanować krok po kroku rozwój, a następnie plan rozwojowy zamienić na proces sprzedaży, przygotować odpowiednie aktywności dla zespołu i zrealizować założenia. Odpowiedzi znajdziesz na warsztatach strategiczno-procesowych.

  Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko: *
  Adres e-mail: *
  Numer telefonu: *
  W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
  Powód kontaktu *
  Wpisz swoją wiadomość:

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

  Informacje promocyjne
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

POZNAJ NASZE SZKOLENIA I ROZWIĄZANIA

Szkolenia i doradztwo sprzedażowe dla firm

Żeby przygotować dobry i efektywny program konieczne jest dobre poznanie organizacji sprzedażowej klienta. Nie da się przygotować sensownej propozycji po krótkim mailu czy rozmowie telefonicznej. Każdy dobry program rozwojowy  powinien zawierać fazy: diagnostyczną, doradczo-szkoleniową oraz wdrożeniową. Bądź przygotowany na proces.

Szkolenia sprzedażowe otwarte

Prowadzimy cykliczne szkolenia sprzedażowe otwarte, a więc takie, gdzie uczą się wspólnie uczestnicy z różnych firm. Organizujemy szkolenia dla handlowców i menedżerów sprzedaży. Wielkim walorem tych szkoleń, oprócz samego programu, jest możliwość wymiany doświadczeń. 

Szkolenia dla liderów

Prowadzimy szkolenia o tematyce związanej z umiejętnościami liderskimi, komunikacją i relacjami w biznesie. Zajmujemy się także problematyką zmian organizacyjnych, budowania strategii i wprowadzenia partycypacyjnych metod zarządzania. Wykorzystujemy klasyczne metody konsultacyjne i trenerskie, a także facylitację oraz action learning.

SalesScanner

SalesScanner to badanie sprawności zespołów sprzedaży, które mierzy kompetencje i postawy zespołu, metody zarządzania stosowane przez menedżera, ale również interakcje na linii zespół–menedżer czy handlowcy–klienci. Dzięki badaniu SalesScanner można prawidłowo opracować sposoby doskonalenia zespołów sprzedaży.

POZNAJ NAS

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

MORFOLOGIA SPRZEDAŻY

KONFERENCJA

15.05.2024 - Gdańsk

PROSPECTING B2B

SZKOLENIE

Start 03.07.2024 - Gdańsk

AKADEMIA SPRZEDAŻY SANDLERA

SZKOLENIE

Start 21.10.2024 - Gdańsk

POSŁUCHAJ PODCASTU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.