Monitorowanie działań sprzedażowych

Szkolenie dla menedżerów sprzedaży zgodne z modelem Sandler Management Solutions.

Monitorowanie sprzedaży jest często mylone przez menedżerów z kontrolowaniem handlowców. Monitorowanie to bardzo ważny element wsparcia handlowców w drodze do wykonania planu i prowadzenie ich zgodnie z procesem i wyznaczonymi Kluczowymi Aktywnościami Sprzedażowymi. Jeśli działania monitorujące są prowadzone nieprawidłowo, to menedżerowie mogą utracić kontrolę nad zespołem i jego szansami na osiągnięcie założonych celów. Na szkoleniu uczestnicy zdobywają kompetencje w zakresie kompleksowej komunikacji menedżerskiej w procesie monitorowania działań zespołu.

Jakie kwestie poruszamy na szkoleniu? 

GŁÓWNE ELEMENTY PROGRAMU

DZIEŃ 1

MONITOROWANIE DZIAŁAŃ SPRZEDAŻOWYCH.
  • Analizowanie procesów sprzedaży i ustalanie Kluczowych Aktywności Sprzedażowych.

  • Sposoby raportowania aktywności sprzedażowych.

  • Obszary wymagające rozwoju. Matryca „cele vs. KPI”.

  • Udzielanie cyklicznej informacji zwrotnej.

  • Rozmowa monitorująca, rozmowy korygujące.

  • Linia interwencji menedżerskiej.

  • Budowanie planów naprawczych. 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.