Leadership for Organizational Excellence

Leadership for Organizational Excellence to najnowsza odsłona Ścieżki Zarządzania Sandler Training. Program został stworzony dla liderów posiadających uprawnienia do ustalania strategicznego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, zaś jego celem jest przyspieszenie rozwoju i zwiększenie zysków.

Program rozpoczyna się od kompleksowej analizy, która pozwoli liderom na szczerą ocenę siebie i swojego biznesu. Po jej ukończeniu na pierwszy plan wysuną się niektóre obszary wymagające szczególnej uwagi.

Program Leadership for Organizational Excellence ma charakter uniwersalny i elastyczny, pozwalając każdemu liderowi na pracę w tych obszarach, które uzna za szczególnie ważne dla jego firmy. Program został podzielony na „Sześć P”, gdzie każde „P” odpowiada konkretnemu wyzwaniu, przed którym stoi lider:

W ramach każdego z „Sześciu P” pojawiają się jasno określone ścieżki, którymi powinni podążać liderzy. W całym programie jest ich 24. Niektórzy liderzy będą chcieli zrealizować cały program od początku do końca, podchodząc możliwie najbardziej kompleksowo do osiągnięcia doskonałości. Inni zdecydują się skupić na jednej lub kilku sekcjach „P” dla możliwie szybkiego osiągnięcia poprawy w danym obszarze. Obydwa podejścia mogą zapewnić dobre wyniki.

Celem tego programu jest pomoc firmie w zbliżeniu się do doskonałości, poprzez: 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu: *
W jakich godzinach najlepiej się z Tobą kontaktować?
Powód kontaktu *
Wpisz swoją wiadomość:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204) przez Cetus Consulting Jacek Czarnowski oraz Cetus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 208. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.*

Informacje promocyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych przez firmy Cetus Consulting Jacek Czarnowski, Cetus Consulting Sp. z o.o. oraz Sandler Training drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.